Кодекс Етики Linking Help

Цей документ містить певні принципи етики, що є обов’язковими для осіб, які пов’язані з Linking Help.

Частина I – Місія Linking Help

Місією Linking Help є надання людям, які потребують допомоги, доступу до правосуддя та правової допомоги. Ми переконані в тому, що кожна людина має право жити в безпеці та захищено, а також отримати правову допомогу, коли це необхідно, незалежно від обставин. З цією метою наша платформа поєднує людей із юристами, які погодилися надавати безоплатну юридичну допомогу, що, у свою чергу, допомагає орієнтуватися в складних правових системах і відстоювати свої законні права.

Частина II – Загальні принципи

 1. Метою цього Кодексу Етики є окреслення етичних стандартів надання юристами безоплатної правової допомоги особам з обмеженими фінансовими можливостями, які потребують безоплатної правової допомоги в рамках Linking Help.
 2. Крім того, цей документ має на меті запобігти зловживанням безоплатною правовою допомогою, незаконній поведінці та кримінальній відповідальності Linking Help.
 3. Кодекс Етики стосується працівників і стажерів Linking Help, юристів, які надають pro bono допомогу, а також осіб з обмеженими фінансовими можливостями, які звертаються за безкоштовною правовою допомогою.
 4. Особи, з обмеженими фінансовими можливостями, які потребують безоплатної правової допомоги, поважають межі надання такої допомоги та прагнуть відповідати її намірам.
 5. З осіб, які звертаються за юридичною консультацією, юрист-волонтер не стягує плату за загальну юридичну консультацію. Винятки можуть становити адміністративні збори. У разі необхідності подальшого юридичного представництва винагорода адвоката залежить від угоди між особою, яка потребує допомоги, та адвокатом. Юристи обирають pro bono справи відповідно до свого бажання, часу та можливостей.
 6. Очікується, що працівники та стажери Linking Help, а також юристи, які надають допомогу pro bono, дотримуватимуться принципів, викладених у цьому Кодексі, і сприятимуть підтриманню позитивної репутації Linking Help.
 7. Кожен співробітник та стажер Linking Help повинен дотримуватися законів Чеської Республіки. Особи повинні утримуватися від злочинної поведінки. Кожен юрист також повинен дотримуватися законів країни, у якій він або вона працює, та всіх положень Асоціації адвокатів цієї країни, зокрема щодо професійної етики.
 8. Крім того, учасники відносин повинні поважати моральні принципи, дотримуватися цього Кодексу та основних правил етикету, а також мають завжди проявляти хороші манери.
 9. Учасники відносин мають поважати права людини та основні свободи, недоторканність особи та її приватного життя, право на людську гідність, честь і добру репутацію, свободу думки, совісті та релігії. Вони повинні докладати всіх зусиль, щоб уникати будь-якої поведінки, яка порушувала б ці права та свободи. Вони повинні прагнути надавати ефективну допомогу.
 10. Співробітники та стажери Linking Help не повинні чинити невідповідний чи неналежний тиск на адвокатів чи інших працівників чи стажерів, а також на осіб, які потребують допомоги з обмеженими можливостями, які шукають безоплатну правову допомогу. Будь-які критичні зауваження, які вони представляють, мають бути добре обґрунтованими.
 11. Якщо особи дізнаються, що будь-який працівник, стажер, юрист, або особа з обмеженими фінансовими можливостями, яка звертається за безоплатною правовою допомогою, діяли неетично, і така поведінка є неприпустимою, особи повинні вжити розумних заходів для виправлення ситуації відповідно до норм моралі. Вони повинні намагатися завжди запобігати такій поведінці.
 12. Співробітники та стажери Linking Help, юристи, та особи з обмеженими фінансовими можливостями, які шукають безоплатну правову допомогу, не повинні використовувати платформу Linking Help для просування будь-яких інтересів політичних партій чи напрямків, або для просування політичних поглядів.
 13. Учасники відносин повинні завжди захищати місію Linking Help та не ставити приватні інтереси вище місії Linking Help.
 14. Вони повинні поважати місію Linking Help і утримуватися від будь-якої поведінки, яка може зашкодити добрій репутації Linking Help. Учасники відносин визнають, що представляють Linking Help ззовні своєю поведінкою, манерами та роботою.
 15. Особи повинні уникати конфлікту інтересів, і якщо такі ситуації виникають, вони повинні негайно повідомити про це Linking Help відповідним чином.
 16. Учасники відносин повинні не допускати дискримінацію за ознаками раси, етнічного походження, національності, ідеології, релігії, віри, світогляду, віку, статі, сексуальної орієнтації, фізичних обмежень, мови, соціального походження або власності. Вони повинні з повагою ставитися до всіх, незалежно від соціальних чи культурних відмінностей. Вони повинні відповідати принципу рівного підходу та рівних можливостей.

Частина III – Принципи безоплатної правової допомоги

 1. Працівники та стажери повинні чесно, справедливо, готово співпрацювати та відкрито ставитися до осіб з обмеженими фінансовими можливостями, які звертаються за безкоштовною правовою допомогою. Вони не можуть принижувати, діяти аморально, та тиснути.
 2. Безоплатна правова допомога надається, але не обмежена:
  • іноземцям, поміщених до пункту тимчасового тримання іноземців або приймальника-розподільника;
  • іноземцям без роботи або з обмеженим доходом, які шукають юридичної допомоги щодо проживання (візи, довгострокове проживання,
  • возз’єднання сім’ї), розпорядження про екстрадицію, затримання через екстрадицію, громадянство, питання, пов’язані з працевлаштуванням;
  • неповнолітнім без супроводу;
  • біженцям, які шукають правової допомоги.
   Цей перелік не є вичерпним і не охоплює всі можливі групи людей, які потребують допомоги.
 3. Linking Help використовує свої кошти розумно та ефективно. Linking Help усвідомлює свою відповідальність перед суспільством і донорами, кошти яких вони використовують.
 4. На запит донора, Linking Help має надати звіт щодо управління наданими коштами.

Частина IV – Етична Комісія

 1. Етична Комісія створюється для розгляду звернень щодо дотримання Кодексу етики.
 2. Детальна інформація про Етичну Комісію, процедуру прийняття заяв та її зв’язок з іншими комісіями з етики, що діють у рамках Linking Help, викладені у Процесуальному Кодексі Етичної Комісії.